Política de privacitat

Versió  14/05/2018

INFOSELF SISTEMES, SL es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per INFOSELF SISTEMES, SL, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. INFOSELF SISTEMES, SL, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades  (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractamentINFOSELF SISTEMES, SL
NIF: B17459058
C/ Pla de Salt, 20,  17190  Salt
Email: group@infoself.com
Finalitat del tractamentOferir, prestar i facturar els nostres serveis informàtics.
Legitimació– Consentiment obtingut de l’interessat.
– Execució del contracte de serveis.
DestinatarisLes dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les personesEls interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dadesMentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
ReclamacióEls interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

 

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: INFOSELF SISTEMES, SL
NIF: B17459058
Adreça: C/ Pla de Salt, 20,  17190  Salt
Tel.: 972414243
Email: group@infoself.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis informàtics.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.
 • Quan prestem serveis de comunicacions electròniques o d’explotació de xarxes públiques de comunicacions, conservarem les dades de trànsit requerides per la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, que únicament cedirem als agents facultats quan siguem requerits a través de la corresponent autorització judicial.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.
 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.
 • Les dades de trànsit requerides per la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, les conservarem durant el període de 12 mesos que preveu la Llei.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna, i en el cas de les dades de trànsit, en l’obligació legal establerta per la  Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Realitzarem comunicacions de dades  quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les nostres obligacions legals amb les diferents administracions competents, i a aquelles entitats amb que sigui necessari fer-ho per poder complir amb la finalitat del tractament.

INFOSELF GROUP constitueix un grup empresarial, de manera que per complir amb la finalitat del tractament, en determinades ocasions serà necessari que les dades siguin comunicades a algunes de les societats del grup que a continuació es relacionen:

INFOSOFT GIRONA, S.L.
B17610965
C/ Pla de Salt, 20,  17190  Salt
Tel.: 972414243
Email: group@infoself.com

INFOSELF OLOT, S.L.
B17690033
C/ Madrid, 84-86
17800 Olot
Tel.: 972414243
Email: group@infoself.com

Així com a l’empresa, també de serveis informàtics, MOUSLAB, SL, amb NIF B55174593, i adreça a C/ Pla de Salt, 20,  17190  Salt.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

 

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

 

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Altres dades dels nostres formularis

En el cas del sistema de videovigilància:

 • Imatge

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

En el cas de serveis de comunicacions electròniques o d’explotació de xarxes públiques de comunicacions:

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.